Hulp op afstand

kwakman automatisering boei 2016

Klik het icoon voor hulp

Privacy Statement Kwakman Automatisering

Kwakman Automatisering respecteert de privacy van haar (zakelijke) relaties, leveranciers, bezoekers van haar website en anderen. Kwakman Automatisering gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan Kwakman verstrekt of die wordt verzamelt wanneer u gebruik maakt van de diensten van Kwakman Automatisering

Inleiding

In deze privacyverklaring informeert Kwakman Automatisering (hierna: Kwakman) u welke persoonsgegevens Kwakman verzamelt, waarvoor Kwakman uw persoonsgegevens gebruikt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. U vindt hier ook terug welke rechten u heeft en op welke wijze u contact op kunt nemen met Kwakman. Verwerking van uw persoonsgegevens Kwakman is een vakspecialistisch bedrijf dat onder meer bedrijfscomputersystemen levert, inricht en onderhoudt. Daarnaast kunt u bij Kwakman terecht voor advies, VoIP (Voice over Internet Protocol) en AV techniek (audio/video). Kwakman verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van haar website. Deze gegevens worden via de website of door u zelf aan Kwakman verstrekt. Kwakman verwerkt uw  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Contact opnemen met u in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening, aanbiedingen en voor servicedoeleinden om u te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten;
 • Afhandelen van betalingen en zo nodig inschakelen van een derde om vorderingen te innen;
 • Verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van de uitvoering van overeenkomsten;
 • Analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van de website en technische systemen;
 • Voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
 • Aanbieden en/of verzenden van onze producten en diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties.

Kwakman verwerkt alle persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van bovengenoemde doelen. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per doel. Zo verzamelt Kwakman voor het versturen van aanbiedingen en facturen andere gegevens dan voor het onderhouden van contacten met zakelijke relaties. In beginsel verwerkt Kwakman geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden er geen BSN nummers verwerkt. Een BSN nummer wordt alleen verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is.

Grondslag voor de gegevensverwerking

Kwakman verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst tussen u en Kwakman, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming. Heeft u bijvoorbeeld als klant een product en/of een dienst afgenomen dan kan Kwakman g u op grond van een gerechtvaardigd belang informeren over aanbiedingen of nieuws over vergelijkbare producten (waaronder ook updates van reeds geleverde producten) en/of diensten die u bij  ons heeft afgenomen.

Beveiliging

Kwakman neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Kwakman neemt passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Cookies

Om uw bezoek aan  de websites van Kwakman zo aangenaam mogelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken worden cookies gebruikt.  De website van Kwakman  gebruikt alleen technische en functionele cookies (Google Analytics). Kwakman gebruikt geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Kwakman gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn

Kwakman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard hangt dus af van het doel waarvoor zij zijn verzamelt. Zo heeft Kwakman bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar) en zal op die grond uw persoonsgegevens zo lang worden bewaard.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Kwakman geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als zij dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om haar producten en/of diensten aan te bieden en uit te voeren (bijvoorbeeld een derde partij die de werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring.

 • Wanneer Kwakman derden inschakelt die op haar instructie persoonsgegevens verwerkt, dan zal zij met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten als bedoeld in de AVG.
 • Wanneer Kwakman met uw toestemming persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn die derden in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en niet Kwakman.
 • Kwakman slaat geen persoonsgegevens op buiten de EER (Europese Economische Ruimte = EU + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).


Uw rechten

Wanneer Kwakman persoonsgegevens van u verwerkt heeft u op grond van de AVG diverse rechten. Zo heeft u het recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens die Kwakman verwerkt, voor welk doel die worden  verwerkt en hoe lang deze worden bewaard;
 • correctie van uw persoonsgegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht Kwakman te verzoeken uw persoonsgegevens door te geven aan een andere stichting of dienstverlener. Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Kwakman. Deze rechten zijn niet onbeperkt. Niet in alle gevallen hoeft Kwakman uw verzoek of bezwaar te honoreren. Soms heeft Kwakman uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht een overeenkomst met u.

U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) indienen.

Contactgegevens

Kwakman Automatisering
Broekheenseweg 97
7534 PC Enschede
053 461 80 07
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.kwakman-it.nl

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring dateert van 6 december 2018. Kwakman behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.